favicon
30 januari 2024

Inspirerende workshop Leerklimaat

Terug

Delen share icon

Bij WVO werken we voortdurend aan de kwaliteit van de opleidingen en de begeleiding op de werkvloer verder. Zo nu en dan nemen we een onderdeel onder de loep en gaan hiermee aan de slag. Nieuwe inzichten delen we met elkaar en we wisselen ervaringen uit.

Op 18 januari hadden we met een groep enthousiaste werkbegeleiders, trainers en opleidingscoördinatoren een inspirerende workshop over Leerklimaat bij Waardevol Vernieuwend Onderwijs. We gingen aan de slag met een aantal prikkelende stellingen. Dat riep de nodige vragen op! Wat maakt dat studenten zich in de dagelijkse zorgpraktijk veilig voelen bij wat en hoe ze leren? Want
het is belangrijk dat iedereen vragen durft te stellen, of elkaar open durft aan te spreken. Daar kun je weer van verder leren.

Open en veilig leerklimaat

Hoe maak je zo’n open en veilig leer- en werkklimaat? Wat is daarvoor nodig? Welke uitdagingen biedt de praktijk van de ouderenzorg ons daarbij? We verzamelden ideeën, wisselden ervaringen uit en kwamen tot heldere conclusies én bruikbare tips.
Kortom, een waardevolle workshop! Met dank aan de docenten van mbo Rijnland, Windesheim Hogeschool en alle enthousiaste deelnemers van ActiVite, DSV, Libertas Leiden en WIJdezorg.