favicon
17 november 2023

Relaties centraal

Terug

Delen share icon

Relaties centraal

Bij het onderwijs via WVO staat de relatie tussen mensen centraal. Dit kunnen relaties zijn tussen de zorgprofessional en de cliënt, maar ook bijvoorbeeld de cliënt en zijn/haar familie en naasten. Iedereen om de cliënt heen draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar hoe werkt dit proces precies, wat hebben mensen daarbij nodig en vooral: hoe kunnen we deze processen verder verbeteren in de ouderenzorg?

Bijeenkomst 10 oktober

De afgelopen jaren deden onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met een aantal zorgorganisaties, ook aangesloten bij Waardevol Vernieuwend Onderwijs, hiernaar onderzoek. De resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek werden gepresenteerd en besproken op een interactieve bijeenkomst op 10 oktober 2023: Relaties als fundament in de Verpleeghuiszorg.

We kijken met veel plezier terug op deze een inspirerende en levendige kennisbijeenkomst. De drukbezochte bijeenkomst was in de Onderwijs’ hub’ van LEF in Leiden en georganiseerd door WVO en VU Amsterdam in samenwerking met Mbo Rijnland. We hebben heel veel nieuwe ideeën ‘opgevist’ om mee verder te gaan, mooie praktijkvoorbeelden besproken, ervaringen uitgewisseld, dromen en wensen besproken en goed genetwerkt.

Werken vanuit relaties

De onderzoekers van Vrije Universiteit presenteerden tijdens deze bijeenkomst op een actieve manier de resultaten van het onderzoek over wat dit ‘werken vanuit relaties’ nu echt betekent in de praktijk van de verpleeghuiszorg. We keken hierbij niet alleen naar wat er gebeurde op de werkvloer en in het dagelijks leven, maar ook naar de opleidingen. Een mooie uitdaging. Meer weten over dit boeiende onderzoek?

Lees verder:

Met dank aan alle enthousiaste onderzoekers, panelleden, aanwezige zorg- , welzijns- en onderwijsmedewerkers, studenten, werkbegeleiders, zorgbestuurders en vele anderen waaronder met name; Ludo Glimmerveen, Hanne Wiegman-Windig, Desiree Bierlaagh, Jan de Vries, Zorg en Zekerheid, ActiVIte, DSV, Libertas Leiden, WIJdezorg, Windesheim Hogeschool en MBO Rijnland.